Terug naar overzicht

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 3 | Verduurzamen als missie

Het fonds SOFIE slaat met de Rabobank de handen ineen om de woningvoorraad van de stad te verbeteren. Dit doen ze door Stichting Woningverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ) financieel te ondersteunen. De drie organisaties dragen hierdoor bij aan hun missie om woningen te verduurzamen. Het zorgt voor een bijzonder samenwerkingsverband in Rotterdam Zuid. Dit is het derde en laatste deel van ons drieluik “Wijkverbetering Rotterdam Zuid”.

Speeltuin Tarwewijk Joep Boute 4

SOFIE en Rotterdam

SOFIE heeft twee doelen: het vestigingsklimaat van ondernemers verbeteren én een verduurzamingslag aanbrengen in de gebouwde omgeving. Het project SWRZ past binnen het tweede doel. “SOFIE verduurzaamt woningen, gebouwen en bedrijfstoepassingen zodat er minder fossiele brandstoffen gebruikt worden. SWRZ heeft als doel om woningen in de wijk Rotterdam Zuid te verbeteren. We zijn dan ook een goede match”, vertelt Nico van Est, fondsmanager bij SOFIE.

De financiering van SOFIE betekende dat SWRZ kon starten met het verbeteren van de particuliere woningvoorraad. Daarmee geeft de stichting uiting aan het doel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) om op het gebied van wonen zonder te slopen, huizen te verbeteren. Birgit Hopff, directeur van SWRZ, benoemt de rol van SOFIE bij de start van de stichting: “In de opstartfase was SOFIE er om een kortdurende lening aan te bieden, waarmee we een eerste pakket aan huizen aankochten. Die huizen verbeteren we nu en maken we geschikt voor middeninkomens. Dat is een groep inwoners die de wijk uittrekt omdat er geen woningen voor hen zijn. Door dit te doen, behouden we deze doelgroep en zorgen we ervoor dat de wijk blijft bestaan uit mensen uit verschillende sociale klassen.”

 

Samen werken aan verduurzamen

Ronald van Raaij, directeur MKB van de Rabobank in Rotterdam, legt uit dat verduurzaming ook voor de Rabobank een belangrijke reden was om in het project te stappen. “De Rabobank werkt vanuit vier thema’s waaronder ‘Duurzaam wonen’. Het heeft verschillende elementen in zich, zoals voldoende toegang tot de woningmarkt, dat je woont in een omgeving die ertoe doet en dat dit duurzaam gebeurt. De ambities op dit terrein groeien. Zo willen we dat mensen die een hypotheek afnemen ook in een energiezuinig huis komen te wonen.”

Van Est vult aan: “Door te investeren in een gebouw zorg je voor een verbetering van de wijk. Ook bij SWRZ kijken we hoe het opknappen van de woningen leidt tot minder energieverbruik. Daarnaast worden de kleine woningen samengevoegd tot grotere appartementen. Zo worden de woningen geschikt voor mensen met middeninkomens. Voor SOFIE is het belangrijk dat er aantoonbare duurzame maatregelen worden getroffen in de woning. De meerwaarde zit hier vooral in de combinatie. Inderdaad, in de eerste plaats de energetische verbetering van de woningen, maar tegelijkertijd kijken we naar de leefbaarheid. Zijn de woningen geschikt te maken voor gezinnen met kinderen? Maar ook: blijven de woningen nog voldoende betaalbaar? En ja: daar is een lagere energierekening steeds belangrijker.”

Op naar meer

Door het opknappen van de woningen zijn de huizen voor zeker 25 tot 30 jaar up to date gemaakt. Ook zet het project een beweging in gang. “SWRZ is de aanjager van verbeteringen, maar we moedigen wijkbewoners aan om ook zelf met verduurzaming aan de slag te gaan. Daarover geven wij ook advies. Ik hoop over een aantal jaar een wijk te zien met bloeiende opgeknapte huizen”, vertelt Hopff.

“Ten opzichte van de woningmarkt kan je zeggen: waar hebben we het nou over? Maar dit soort projecten kunnen een voorbeeld zijn. De schaal kan altijd verder geïntensifieerd worden en dan heb je het over significante bewegingen. Als het gaat om verduurzamen is iedere woning meegenomen”, motiveert Van Raaij.

Drieluik

Dit artikel is onderdeel van een drieluik. Lees hier ook de andere twee delen:

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 1| Financieren met SOFIE en de Rabobank

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 2 | Kijken naar de wijk