Voorwaarden SOFIE

Heeft u een project dat mogelijk binnen SOFIE past? En komt het project financieel moeilijk van de grond? Een bijdrage van SOFIE kan u mogelijk daarbij helpen. SOFIE kan leningen, garanties en participaties verstrekken. De rente, looptijd en voorwaarden waaronder financieringen worden verstrekt kunnen per project verschillen. De fondsmanager legt de beoordeling van uw project steeds vooraf voor advies voor aan een deskundigen-/kredietcommissie.

Deze commissie en ons team beoordelen of uw project voldoet aan de kaders van het fonds:

 • De financiering moeten passend zijn binnen de wettelijke kaders, de (Europese) regelgeving waaronder Staatssteun en de Investeringsstrategie van het fonds.
 • Het fonds investeert uitsluitend in rechtspersonen, coöperatieve verenigingen en commanditaire vennootschappen en verstrekt geen financiering aan private (natuurlijke) personen.
 • Het fonds verstrekt uitsluitend financieringen binnen de geografische reikwijdte:
  • voor energietransitie-projecten de provincie Zuid-Holland.
  • voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan innovatie, leefbaarheid- en verbetering van vestigingslocaties is dat beperkt tot het Stadshavengebied en het NPRZ-gebied op Rotterdam-Zuid.
 • Projecten moeten aansluiten op de in de Investeringsstrategie genoemde beleidskaders van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.
 • Er moet sprake zijn van aantoonbaar marktfalen.
 • Het project moet beschikken over een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde en bijdraagt bij aan de gestelde maatschappelijke doelen in de Investeringsstrategie, zoals: energiebesparing en werkgelegenheid.
 • Het project moet levensvatbaar zijn en beschikken over een financieel en technisch goed businessmodel.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

088 253 95 00

Ma-do: 08.30 - 17.30 uur 
Vr: 08.30 - 17.00 uur

SOFIE@SVn.nl

Voor vragen en opmerkingen.