Terug naar overzicht

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 2 | Voor en met bewoners kijken naar de wijk

Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ) heeft de opdracht om de woningvoorraad in Rotterdam-Zuid te verbeteren. Zo verbetert de sociaal economische positie van de inwoners en dat is goed voor de stad. SWRZ jaagt hiermee verbetering van de woningvoorraad aan, zodat wijkbewoners zelf ook hun huizen gaan opknappen. In samenwerking met SOFIE en de Rabobank kocht SWRZ huizen op om energiezuiniger te maken, op te knappen en vervolgens beschikbaar te stellen aan wijkbewoners. Dit is het tweede deel van ons drieluik “Wijkverbetering Rotterdam Zuid”.

Bas Jungeriusstraat Rotterdam

“SWRZ probeert VvE’s mee te nemen in haar aanpak, zodat ze kunnen profiteren van onze aanwezigheid en kennis. We werken hierbij ook samen met VvE adviseurs. Als organisatie hebben we daarnaast de middelen om het goede voorbeeld te geven”, vertelt Birgit Hopff, directeur van SWRZ. “SWRZ knapt woningen in de wijk op en stelt ze beschikbaar voor middeninkomens. Dat is een groep inwoners die de wijk verlaat omdat er geen geschikte woningen voor hen zijn. Door dit te doen, behouden we deze groep inwoners en zorgen we ervoor dat de wijk blijft bestaan uit mensen uit verschillende sociale klassen.”

SWRZ beoogt 200 woningen in Rotterdam Zuid toekomstbestendig te maken. In de wijk is er veel achterstallig onderhoud. Zo zijn er woningen met verrotte kozijnen of een lekkend dak. Sommige woningen hebben zelfs geen verwarming. “Huurders vertellen dat ze geen warm water hadden. Er ontstaan gevaarlijke situaties omdat er niet in woningen is geïnvesteerd.” Door in gesprek te gaan met de inwoners van de wijk zoekt SWRZ naar mogelijkheden om de huizen op te knappen. Soms is dat door woningen op te kopen, op andere momenten zijn ze bemiddelaar en onderzoeken ze hoe een VvE gezamenlijk de woningen energiezuiniger en duurzaam kan maken.

SWRZ hoopt een olievlekeffect te hebben. “Als ik over een paar jaar door de wijk fiets en een bloeiende wijk met opgeknapte huizen zie, dan is SWRZ echt succesvol geweest. Dat gaat dan niet alleen om de huizen die wij hebben opgeknapt, maar om álle huizen. Dat we een beweging in de wijk in gang hebben gezet. We zijn namelijk bedrijfsmatig klein, maar willen graag impact hebben.”

 

Financiering

Om de woningen te kunnen opknappen was er financiering nodig. “SWRZ krijgt staatssubsidie met als voorwaarde dat er ook financiering van buitenaf moet komen. In december 2020 konden we 23 woningen aankopen om op te knappen. SOFIE kon op dat moment snel inspringen met een kortlopende lening. Doordat de huizen worden opgeknapt, groter en duurzaam worden gemaakt is er sprake van waardevermeerdering. Het moet alleen eerst gedaan worden voordat financiers het ook aandurven in te stappen. SOFIE kon dit op dat moment doen.”

Eind september 2021 kwam er een tweede pakket aan woningen in zicht. “De Rabobank stapte op dat moment in met een langlopende financiering. Als de eerste woningen zijn opgeknapt, zal de Rabobank het deel van SOFIE herfinancieren. Met de afgeloste, revolverende middelen uit SOFIE kan dan de aankoop van een nieuw pakket aan woningen gefinancierd worden. De komende jaren blijven de woningen in beheer van SWRZ en zullen ze verhuurd worden. Op een geschikt moment verkopen we ze aan de doelgroep door, zoals de huurders of inwoners uit de wijk.”

Impact

“Laatst was ik bij een VvE-vergadering. Daar zat ook een jong stel in dat net een huis binnen de VvE had gekocht. Zij waren enorm blij om te zien dat het hele pand verbeterd zou worden. Na het kopen maakten ze zich wel zorgen over wat er om zich heen zouden gebeuren. Deze eigenaren zijn precies de mensen die we graag meetrekken in de aanpak. Aan de andere kant kom ik huurders tegen die al vijftien jaar ergens wonen en in die jaren is er niks gebeurd aan de woning. Het dak lekt bijvoorbeeld. Wij moeten wel dingen eerst opstarten voordat er iets kan gebeuren. De huurders maken zich dan zorgen of er wel iets gaat gebeuren. We zijn dan de zoveelste partij die om de hoek komt kijken. Wij moeten ons dan ook bewijzen.”

Tot slot zegt Birgit Hopff: “Het maakt mij trots dat zo’n instrument zoals het onze bestaat. Andere instrumenten zijn vaak groter en ingrijpender en gaan daarmee voorbij aan het belang van de eigen bevolking. Inwoners zijn daar vaak kritisch over. Ik vind het heel fijn dat we met SWRZ met respect voor de belangen van de wijkbewoners bijdragen aan wijkverbetering.”

Drieluik

Dit artikel is onderdeel van een drieluik. Lees hier ook de andere twee delen:

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 1| Financieren met SOFIE en de Rabobank

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 3 | Verduurzamen als missie