Terug naar overzicht

Wijkverbetering Rotterdam-Zuid

SOFIE verstrekt een financiering aan Stichting Woningverbetering Rotterdam-Zuid (SWRZ) voor de aankoop, verbetering, samenvoegen of vergroten en het energiezuinig maken van 23 woningen in het NPRZ-gebied. SWRZ is een in 2020 opgerichte stichting met als doel om de kwaliteit van de woningvoorraad in Rotterdam-Zuid te verbeteren.

Speeltuin Tarwewijk Joep Boute Header

Financiering voor verduurzamen van woningen

Voor de financiering van de eerste woningen doet SWRZ een beroep op SOFIE. Het gehele project bestaat uit de aankoop van 23 woningen in de Tarwewijk. De aanpak maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). SWRZ heeft deze 23 woningen gekocht van de gemeente Rotterdam met als doel om de woningen samen te voegen, uit te bouwen en op te knappen. De woningen worden vervolgens in het middensegment verhuurd.

 

Reguliere banken waren (nog) niet bereid om bij deze eerste woningen financieel bij te dragen. Met een lening vanuit SOFIE kwam het financiële plaatje wél rond. Met het geld van SOFIE wordt vooral ingezet om de woningen energiezuiniger te maken. Op deze manier draagt SOFIE bij aan de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid en wordt het gebied aantrekkelijker om te wonen en te werken.

Aantrekkelijk woningaanbod

De Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid moet een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijker en gemengder woningaanbod in Rotterdam Zuid. SWRZ gaat in een periode van tenminste 10 jaar veel kleine en slecht onderhouden woningen kopen, opknappen, samenvoegen en vergroten. Zo ontstaat een meer gevarieerd woningaanbod op Zuid.