Terug naar overzicht

Warmtebedrijf Rotterdam

Warmtebedrijf Rotterdam transporteert warmte uit de Rotterdamse haven naar Rotterdam. Daar wordt de warmte duurzaam ingezet, bijvoorbeeld als bron voor de stadsverwarming. Dit draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Rotterdam.

Warmtebedrijf Rotterdam Buis

Een duurzaam doel voor havenwarmte

De Rotterdamse haven heeft een overschot aan warmte. Dat komt vrij bij industriële processen en wordt ter plaatse vaak niet nuttig toegepast. Daarom wordt het regelmatig geloosd via het oppervlaktewater en via schoorstenen. Warmtebedrijf Rotterdam geeft deze havenwarmte een duurzaam doel.

Leveranciers van havenwarmte

De industrie in de Rotterdamse haven is de ‘leverancier’ van havenwarmte. Door havenwarmte aan Warmtebedrijf Rotterdam te leveren stijgt de energie-efficiency van de leverancier: het energetisch rendement gaat omhoog.

 

Verbetering van lokale luchtkwaliteit

De industrie in de Rotterdamse haven gebruikt de havenwarmte die door Warmtebedrijf Rotterdam wordt geleverd voor de verwarming en koeling van gebouwen en voor industriële processen. Warmtebedrijf Rotterdam levert ook havenwarmte aan de exploitanten van de stadsverwarmingsnetten van Rotterdam. Die gebruiken hierdoor minder fossiele brandstoffen.

Dat resulteert direct in emissiereductie van broeikasgassen en betekent een aanzienlijke verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Bovendien kan de inzet van havenwarmte zorgen voor een kostenbesparing, omdat in de meeste gevallen de kosten voor havenwarmte lager zijn dan verwarmen met fossiele brandstoffen.

Meer weten over dit project? Bekijk de website.