Terug naar overzicht

Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk

De Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk werkt aan de ontwikkeling van de voormalige RET-remise. 

Shs

Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk zet zich in voor de herontwikkeling van de voormalige RET-remise. Door middel van een arbeidstoeleidingstraject worden in de voormalige RET-remise (langdurig) werklozen uit Rotterdam-Zuid (her)opgeleid met als uiteindelijke doel duurzame uitstroming naar reguliere banen.

Participatie bedrijfsleven

Het lokale bedrijfsleven participeert op verschillende vlakken in het project, onder andere door de koppeling van leermeesters met stagiaires aan de fysieke bouwopgave.

Meer weten over dit project? Bekijk de website.