Terug naar overzicht

Holland Renewable Energy Technologies

SOFIE heeft Holland Renewable Energy Technologies B.V. een lening verstrekt voor de ontwikkeling van een referentieproject. Op die manier wordt Holland RET in staat gesteld een verdere uitrol en assemblage van installaties vanuit de Rotterdamse Stadshavens te realiseren.

Ecostation Impression Header

Met de assemblage verwacht de onderneming 15-20 FTE in 2020 aan het werk te hebben.

Holland RET ontwikkelt, verkoopt, assembleert en onderhoud Ecostations. Een Ecostation is een installatie die middels een proces van vlamloze verbranding (oxidatie in een drukvat) laagwaardige restgassen omzet in warmte. Deze warmte (ca. 270 graden) kan gebruikt worden in bijvoorbeeld een gasturbine, een droger of boiler. De power oxidizer vervangt de verbrandingskamer van een traditionele gasturbine. De laagwaardige restgassen hebben een onvoldoende calorisch gehalte om te dienen als brandstof voor traditionele gasturbines. Met een Ecostation kunnen partijen industriële (vervuilende) restgassen omzetten in schone energie en tegelijkertijd de uitstoot van CO2 verminderen. Momenteel worden deze gassen gereinigd of afgefakkeld. Beide processen kosten geld en hebben een negatieve milieubelasting. Het omzetten van laagwaardige restgassen naar elektriciteit is innovatief voor de Nederlandse markt.