Terug naar overzicht

Eneco – Bospolder-Tussendijken

SOFIE verstrekt een lening aan Eneco om de overstap van aardgas naar duurzame stadswarmte te stimuleren in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijk. Eneco is actief in de energiesector en helpt Nederland omschakelen naar groene energie.

Perskuiphogenbanweg2

Financiering voor overstap naar duurzame stadswarmte

De financiering van SOFIE aan Eneco bedraagt maximaal 425.000 euro. Dankzij de financiering is Eneco in staat om voor Bospolder-Tussendijken een grotere capaciteit op het warmtenet aan te kunnen houden dan in de eerste jaren nodig is. De grotere capaciteit geeft Eneco en de gemeente Rotterdam ruimte om de komende jaren nog meer huizen en bedrijven in de omgeving ‘van gas los’ te kunnen maken. De lening dient door Eneco te worden terugbetaald als de overcapaciteit binnen 12 jaar benut wordt.

 

Bospolder-Tussendijk van gas los

In 2050 moeten alle Rotterdamse huishoudens overgestapt zijn op een duurzame energiebron om hun woning te verwarmen en om mee te koken. De wijk Bospolder-Tussendijken in Delfshaven is een van de eerste Rotterdamse wijken waar deze stap wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam, Eneco en woningcorporatie Havensteder onderzoeken of de woningen in de wijk kunnen overstappen van het aardgasnet naar het nabijgelegen warmtenet van Eneco, dat gevoed wordt met warmte vanuit de Rotterdamse haven. De overstap naar het warmtenet scheelt veel CO2-uitstoot. Dankzij de levering van warmte aan andere delen van de stad bespaart Eneco nu al 137 ton CO2 per jaar in vergelijking met gas.

Lees meer over Eneco en haar projecten.