Terug naar overzicht

Clean Technology Systems Benelux

SOFIE heeft aan Clean Technology Systems Benelux VOF een lening verstrekt voor de ontwikkeling van een mobiele RTO (Regeneratieve Thermische Oxidiser) ontgassingsunit. Clean Technology Systems Benelux levert duurzame milieutechnische oplossingen aan de industrie in de Benelux.

Impression Mobile Unit

Mobiele ontgassingsoplossing

Clean Technology Systems Benelux ontwikkelde samen met Vanderwerff Project management Triple D , Dutch Dedicated Degasser, een mobiel ontgassingssysteem op basis van een autothem proces wat wil zeggen dat er geen hulpbrandstof hoeft te worden toegevoegd. Het systeem wordt gebruikt om vluchtige organische stoffen (VOS) te vernietigen tijdens het ontgassen van:

  • producttanks
  • schepen
  • proces installaties
  • pijpleidingen

Dit, voorafgaand aan productwijziging, inspectie en/of onderhoudsactiviteiten.

De opbouw van de installatie heeft plaatsgevonden bij constructiebedrijf Van Campenhout aan de Waalhaven Noordzijde in Rotterdam.

Schone lucht

De ontgassingsunit ontdoet opslagtanks van vluchtige componenten, waaronder kankerverwekkende benzeenhoudende stoffen zoals brandstoffen (bijv. kerosine, olie). Deze stoffen, die een bedreiging voor de volksgezondheid vormen, vereisen ontgassing van systemen tot een “parts per million” niveau volgens de laatste Europese regelgeving.

Het doel van Triple D is om naast de VOC vernietiging een emissie reductie te bereiken tot 98% CO2 en een reductie van fijnstof en NOx bij het ontgassen van schepen en producttanks in de Rotterdamse haven. Het mobiele ontgassingssysteem wordt in het vierde kwartaal van 2019 in gebruik genomen.

Lees meer informatie over Clear Technology System Benelux.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: