Terug naar het team

Tjalling ter Schuur

Tjalling ter Schuur

Naam: Tjalling ter Schuur
Functie: Portefeuillebeheerder
In 3 woorden: Doorzetter, verantwoordelijk, oplossingsgericht


Rol en verantwoordelijkheden

Als portefeuillebeheerder is Tjalling het aanspreekpunt voor bestaande klanten en verantwoordelijk voor het beheer van de financieringsportefeuille van het fonds.  

Achtergrond en ervaring

De afgelopen 12 jaar heeft Tjalling verschillende functies in de financiële sector (o.a. bij ABN AMRO, ING en Rabobank) vervuld op het gebied van kredietverlening en het beheer van kredietportefeuilles.  

Vaardigheden 

Kredietbeheer, kredietanalyse, plannen en organiseren, voortgangsbewaking. 

Activiteiten  

Naast portefeuillebeheerder van SOFIE is Tjalling ook portefeuillebeheerder van het Energiefonds Den Haag (ED), het Fonds Ruimte en Ontwikkeling Den Haag (FRED) en het BNG Duurzaamheidsfonds. 


Contact

Tjalling ter Schuur is te bereiken via:
M: 06 5362 8180
E: T.Schuur@SVn.nl