Terug naar het team

Bob van den Berg

Bob van den Berg

Naam: Bob van den Berg
Functie: Fondssecretaris
In 3 woorden: Toegewijd, helicopterview en doelgericht


Rol en verantwoordelijkheden

Bob is secretaris van het fonds, het investeringscomité en de adviescommissie, waarbij hij verantwoordelijk is voor het bestuurlijk functioneren van SOFIE.

Achtergrond en ervaring

Bob heeft zijn studie HBO Management, Economie en Recht succesvol afgerond. Hij heeft ervaring op gedaan als bestuurssecretaris bij The Greenery, een particuliere vastgoedbelegger en diverse stichtingen. Daarvoor heeft hij diverse functies in de financiële dienstverlening bekleed.

Vaardigheden 

Flexibele verbinder met gevoel voor verhoudingen, integer en een intrinsieke drijfveer om zaken te verbeteren. 

Activiteiten  

Naast fondssecretaris van SOFIE is Bob vanuit SVn ook secretaris van de besturen en raden van toezicht van het Nationaal Warmtefonds, het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, het BNG Duurzaamheidsfonds, het Energiefonds Den Haag, het Fonds Ruimte en Economie Den Haag en het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag. 


Contact

Bob van den Berg is te bereiken via:
M: 06 3387 3368
E: B.Berg@SVn.nl