Terug naar overzicht

‘We proberen de JESSICA-fondsen naar de middelbare school te krijgen’

Tot vorig jaar werden JESSICA-fondsen ED, FRED en SOFIE uitgezet in projecten. Nu is Ruud van Raak, programmamanager van Kansen voor West, druk bezig om de investeringsfondsen in Den Haag en Rotterdam een vervolg te geven. “De pilotfase, de basisschool, is afgerond. We proberen ze nu naar de middelbare school te krijgen."

Ruud Van Raak Kansen Voor West

SVn beheert een aantal Nederlandse investeringsfondsen die met behulp van een financiële bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het leven zijn geroepen. JESSICA (Joined European Support for Sustainable Investment in City Areas) richt zich specifiek op stedelijke gebieden. Net als de andere fondsen die door SVn beheerd worden, is hier geen sprake van subsidies; het zijn revolverende fondsen. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen. De behoefte aan revolverende middelen is groot, blijkt in 2010 uit een onderzoek in opdracht van Kansen voor West, een samenwerkingsverband van provincies en gemeenten in de Randstad. “Het gat tussen de markt en de overheid is groter geworden”, analyseert Van Raak. “Banken willen niet meer 100% financieren, overheden hebben minder geld beschikbaar.”

Drie investeringsfondsen

Met behulp van een financiële bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden drie investeringsfondsen in het leven geroepen: Energiefonds Den Haag (ED) en Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) in Den Haag, Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE) in Rotterdam. De manager van deze fondsen: SVn.

Geleend komt opnieuw inzetbaar

De fondsen verstrekken geen subsidie, maar ondersteunen ondernemers en projecten door middel van een lening, participatie of garantie. Deze vorm van financiering door de overheid is ook bedoeld om private investeerders over de streep te trekken. Van Raak: “De fondsen zijn revolverend. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.”

Van geothermische boringen tot de verbouwing van een remise

SVn beheert de fondsen en legt verantwoording af aan de gemeenten. “Daarnaast ondersteunt SVn ondernemers en projectontwikkelaars bij het indienen van aanvragen en het vinden van co-financiers.” Met succes. In totaal is 24,8 miljoen euro geïnvesteerd in projecten. “Van geothermische boringen in het Westland tot de verbouwing van de voormalige RET-remise in het Stadshavensgebied.”

Positieve evaluatie

De JESSICA-fondsen zijn goed bevallen, zegt Van Raak. “In Europa hebben we een positieve evaluatie gehad.” En dat is niet vanzelfsprekend. “Het beeld is wisselend. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland is het beter gelukt dan in bijvoorbeeld Polen, Bulgarije en Roemenië. Waarschijnlijk omdat het bij ons als langer gebruikelijk is dat je iets samen met de markt oppakt. Ze zijn daar nog vooral van het subsidietrucje.” Mede door een financiering vanuit FRED werd de grootste Urban Farm van Europa mogelijk gemaakt op het dak van een voormalig Philips kantoorgebouw in Den Haag. Vervolg is in de maak Kansen voor West broedt inmiddels op een vervolg van de JESSICA-fondsen. “De pilotfase, de basisschool, is afgerond. We proberen ze nu naar de middelbare school te krijgen.” In totaal moeten FRED 2, ED 2 en Sophie 2 samen zo’n 150 miljoen euro bevatten. “Of dat lukt? Dat weten we later dit jaar.”