Terug naar overzicht

Uitreiking eerste SOFIE-lening

Op 4 november 2014 is door de Rotterdamse wethouder Struivenberg van Werkgelegenheid en Economie de eerste SOFIE-lening uitgereikt aan de Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk.

Uitreiking Eerste Sofie Lening

Met het geld vanuit SOFIE wordt de verbouwing van de voormalige RET-remise in de Rotterdamse stadshavens gefinancierd. Deze RET-remise wordt een plek waar werken en leren elkaar ontmoeten. Dit is van groot belang voor de toekomstige werkgelegenheid in de haven.

SOFIE draagt bij aan de revitalisering van de Stadshavens door kansrijke projecten (mede) te financieren. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke pijlers. Gelden uit SOFIE zijn bedoeld voor belangrijke investeringen in het gebied tussen de Erasmusbrug en de Beneluxtunnel. Onder meer door verhuizingen van grote bedrijven naar de Tweede Maasvlakte staat dit deel van Rotterdam grote veranderingen te wachten.

SOFIE wordt beheerd door SVn en omvat een bedrag van € 6,5 miljoen voor aanvragen in 2014 en 2015. SOFIE is nadrukkelijk geen subsidiepot, maar een revolverend fonds: de leningen worden terugbetaald, zodat het geld weer voor nieuwe projecten gebruikt kan worden.

Volg de voortgang van de verbouwing op de website van Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk.