Terug naar overzicht

SOFIE financiert werkzaamheden Maskerade woning

Op het terrein van Concept House Village op de Rotterdamse Heijplaat wordt door wethouder Pex Langenberg (Water, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie) op maandag 8 juni 2015 de Maskerade woning geopend.

Opening Eerste Maskerade Woning

Maskerade: duurzame bouwmethode

Maskerade is industrieel geprefabriceerd uit duurzame grondstoffen. Het gebruik van hernieuwbare, biobased grondstoffen en een intelligent ventilatiesysteem zorgen voor een gezonder leefklimaat. Daarnaast staat dit garant voor een zeer beperkt energiegebruik (energie-0-op-de-meter). Wethouder Langenberg: “Maskerade is een prachtige bouwmethode; het geeft concreet vorm en inhoud aan duurzame gebiedsontwikkeling. Stadshavens Rotterdam biedt daarvoor de ruimte.”

Deze woning is gerealiseerd volgens de zogenoemde Maskerade bouwmethodiek, ontwikkeld door architect Maarten van der Breggen, waarbij houten casco en de afbouw gescheiden zijn. Door het gebruik van prefab houten basiselementen voor vloeren, daken, bouwmuren en gevels kan een grote variatie aan gebouwtypen en plattegronden worden gerealiseerd.

Wonen in een lab

Met de opening van Maskerade zal een periode van 3 jaar met uitvoerig onderzoek en kennisoverdracht volgen. De woning zal worden bewoond door Jeike van de Poel en Andre de Baerdemaeker. De bewoners testen in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam permanent de woning. Centraal daarbij staan het testen van de hernieuwbare grondstoffen, flexibiliteit voor nu en later en het beperken van energiegebruik. Architect Maarten van der Breggen is tevreden: “Heijplaat - RDM Rotterdam is bij uitstek de plaats om het flexibel bouwsysteem Maskerade te realiseren, te testen en door te ontwikkelen. Dit dé plek om met elkaar te innoveren.”

SOFIE-lening

Om de ontwikkelingen in het stadshavensgebied te stimuleren, is in de zomer van 2013 SOFIE opgericht: het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie. SOFIE draagt bij aan de revitalisering van de Stadshavens door kansrijke projecten (mede) te financieren. Een dergelijke SOFIE lening heeft de realisatie van het prototype Maskerade kunnen versnellen. Het beheer van SOFIE is in handen van de SVn.

Stadshavens Rotterdam

Stadshavens Rotterdam (een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V.) transformeert geleidelijk oude havengebieden naar een stedelijke omgeving, waarin stad en haven opnieuw worden verbonden. Daarbij geldt een dubbele doelstelling: versterking van de economische structuur van stad en haven, en het scheppen van aantrekkelijke en hoogwaardige woon- en werkmilieus.