Terug naar overzicht

Schonere lucht voor de Rotterdamse Haven!

Clean Technology Systems Benelux (CTS) ontwikkelde samen met Vanderwerff Projectmanagement de Dutch Dedicated Degasser, een mobiel ontgassingssysteem op basis van energie-efficiënte technologie. De mobiele RTO (Regeneratieve Thermische Oxidiser) ontgassingsunit is mede mogelijk gemaakt door een lening van Fonds SOFIE.

Impression Mobile Unit

Clean Technology Systems Benelux levert duurzame milieutechnische oplossingen aan de industrie in de Benelux en ontwikkelde het systeem om vluchtige organische stoffen (VOS) te reinigen en te vernietigen tijdens het ontgassen van:

  • producttanks
  • schepen
  • proces installaties
  • pijpleidingen

Dit, voorafgaand aan productwijziging, inspectie en/of onderhoudsactiviteiten.

Schone lucht

De ontgassingsunit ontdoet opslagtanks van vluchtige componenten, waaronder brandstoffen (bijv. kerosine, olie) en kankerverwekkende stoffen als benzeen. Deze stoffen, die een bedreiging voor de volksgezondheid vormen, vereisen ontgassing van systemen tot een “parts per million” niveau volgens de laatste Europese regelgeving.

Het doel is om een energie-efficiënte, koolstofarme en economisch efficiënte emissieoplossing te bieden voor schepen in de Rotterdamse haven. Het mobiele ontgassingssysteem wordt in de tweede helft van 2019 in gebruik genomen

Lening SOFIE

Met deze lening leveren CTS en SOFIE een duurzame bijdrage aan de luchtkwaliteit van de Rotteramse haven, waarbij de vestiging, de bouw en ontwikkeling van de RTO-installatie(s) in het Rotterdamse Stadshavensgebied plaatsvinden. De opbouw van de installatie vindt plaats bij constructiebedrijf Van Campenhout aan de Waalhaven Noordzijde in Rotterdam.

Meer informatie over CTS: cleantechnologysystems.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: