Terug naar overzicht

Samenwerking Eneco en SOFIE voor gasloos Bospolder-Tussendijken

SOFIE verstrekt een lening van maximaal 425.000 euro aan Eneco om de overstap van aardgas naar duurzame stadswarmte in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijk te stimuleren. Daartoe hebben beide partijen vandaag een overeenkomst ondertekend.

Boorkop Eneco

Duurzaam koken in Rotterdam

In 2050 moeten alle Rotterdamse huishoudens overgestapt zijn op een duurzame energiebron om hun woning te verwarmen en om mee te koken. De wijk Bospolder-Tussendijken in Delfshaven is een van de eerste Rotterdamse wijken waar deze stap wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam, Eneco en woningcorporatie Havensteder onderzoeken of de woningen in de wijk kunnen overstappen van het aardgasnet naar het nabijgelegen warmtenet van Eneco, dat gevoed wordt met warmte vanuit de Rotterdamse haven. De overstap naar het warmtenet scheelt veel CO2-uitstoot. Dankzij de levering van warmte aan andere delen van de stad bespaart Eneco nu al 137 ton CO2 per jaar in vergelijking met gas.

'BoTu' van gas los

De lening van SOFIE stelt Eneco in staat om voor Bospolder-Tussendijken een grotere capaciteit op een eventueel uitbreiding van het warmtenet aan te kunnen houden dan in de eerste jaren nodig is. De grotere capaciteit geeft Eneco en de gemeente Rotterdam meer ruimte om de komende jaren nog meer huizen en bedrijven in de omgeving ‘van gas los’ te kunnen maken. De lening dient door Eneco te worden terugbetaald als de overcapaciteit binnen 12 jaar benut wordt. Het Rotterdamse fonds SOFIE is een initiatief van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam en heeft onder meer als doel om de warmtetransitie in Zuid-Holland te versnellen.