Terug naar overzicht

JESSICA-fondsen ED, FRED en SOFIE uitgezet in projecten

Het geld in de drie JESSICA-fondsen ED, FRED en SOFIE is uitgezet in projecten. De fondsen verstrekken geen subsidie, maar ondersteunen ondernemers en projecten door middel van een lening, participatie of garantie. In totaal is 24,8 miljoen euro geïnvesteerd in projecten in Rotterdam en Den Haag.

Large 2011 5 625647 Full

SVn beheert een aantal Nederlandse investeringsfondsen die met behulp van een financiële bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het leven zijn geroepen. JESSICA (Joined European Support for Sustainable Investment in City Areas) richt zich specifiek op stedelijke gebieden. Net als de andere fondsen die door SVn beheerd worden, is hier geen sprake van subsidies; het zijn revolverende fondsen. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Vanuit het Energiefonds Den Haag (ED) kregen projecten die de uitstoot van CO2 in de stad omlaag brengen een financieel steuntje in de rug. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in innovaties op het gebied van duurzame energie, zoals wind, zon en aardwarmte.

Kleinschalige projecten

Vanuit het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) is een groot aantal voornamelijk kleinschalige bedrijfsgebouwen gefinancierd. Bovendien werd mede door een financiering vanuit FRED de grootste Urban Farm van Europa mogelijk gemaakt op het dak van een voormalig Philips kantoorgebouw in Den Haag.

Innovatie

In Rotterdam is Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE) ingezet voor de ontwikkeling en innovatie van het Stadshavensgebied. Meest in het oog springt Speelstad Rotterdam, de herontwikkeling van een voormalige afvalcentrale tot pretpark. Dit project sluit perfect aan bij de manier waarop Rotterdam het Stadshavensgebied wil ontwikkelen: een combinatie tussen innovatie en werkgelegenheid. “Met deze JESSICA-fondsen sluiten wij een succesvolle pilotperiode af”, zegt fondsmanager Nico van Est van SVn. “Maar de fondsen gaan door. Uit de terugbetaalde rente en aflossing verwachten wij opnieuw financieringen uit de fondsen te kunnen verstrekken.”

Hefboom

Het is nadrukkelijk de bedoeling om private investeerders te betrekken bij de fondsen en projecten. Van Est: “Daardoor ontstaat een ‘hefboom’. Naast een euro uit de fondsen, kunnen wellicht een of meer euro’s van andere investeerders worden gelegd. Zo groeien de fondsen en zie je een optimale publiek-private samenwerking ontstaan.”