Terug naar overzicht

Invest-NL en SOFIE bundelen krachten voor energietransitie

Invest-NL en de 15 Regionale Energiefondsen (REFs), waaronder het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE), gaan samenwerken om de financiering van de energietransitie te versnellen. De nieuwe samenwerking geeft de mogelijkheid om de slagingskansen van projecten te vergroten, kennis en risico’s te delen en richting ondernemers een completer aanbod te doen. SVn is, naast fondsmanager van SOFIE, ook fondsmanager van 3 van de 15 Regionale Energiefondsen: Energiefonds Den Haag, Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy.

Rotterdam Erasmusbrug

Beter aanbod voor grote projecten

De regionale fondsen bieden een financieringsimpuls op regionaal gebied. Zo is SOFIE actief in Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Waar een regionaal fonds een project soms onvoldoende ruimte biedt, is die ruimte er bij Invest-NL mogelijk wel. Daardoor kunnen grote(re) projecten beter gefinancierd worden. Naast de samenwerking op het gebied van financiering wordt ook samengewerkt om de ontwikkeling van projecten te versnellen door ondernemers te helpen met business development en door kennis en ervaring uit te wisselen. Regionale projecten vergen lokale kennis, die bij de regionale energiefondsen volop aanwezig is.

Regionaal succes

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die de belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. De fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor € 400 miljoen aan financiering verstrekt aan 700 projecten. Hierdoor wordt voor ruim € 1,5 miljard aan projecten gerealiseerd. Door de getekende samenwerking tussen de REFs en Invest-NL willen betrokken partijen dit succes verder versnellen en vergroten.

Lees meer informatie over de regionale energiefondsen of over de andere regionale fondsen: Energiefonds Den Haag, het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy.