Terug naar overzicht

Europese JESSICA-fondsen krijgen een vervolg

De JESSICA-fondsen zijn uitgebreid. Het fondsvermogen is verdubbeld naar ruim € 52 miljoen en het speelveld vergroot naar de gehele provincie Zuid-Holland. Ondernemers met plannen op het gebied van verduurzaming, innovatieve bedrijvigheid of onderzoek kunnen een financiering aanvragen bij het Rotterdamse Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE), Energiefonds Den Haag (ED) of het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED).

Koeientuinkas 30 Bewerkt Rechtenvrij

“We zijn trots op het succes van de JESSICA-fondsen’’, aldus Nico van Est, fondsmanager bij SVn. ‘’Met deze uitbreiding kunnen we nog meer gemeenten en ondernemers ondersteunen om hun duurzame plannen te realiseren.’’ Zoals ook de afgelopen jaren is gebeurd bij Rotterdamse en Haagse ondernemers met mooie innovatieve plannen.

30 projecten

Als maatschappelijk partner is Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) fondsmanager van de succesvolle JESSICA-fondsen. Samen met de overheid biedt SVn diverse financieringsmogelijkheden om verduurzaming mogelijk en aantrekkelijk te maken. De drie investeringsfondsen ED, FRED en SOFIE zijn een initiatief van de gemeente Rotterdam en Den Haag en met behulp van een financiële bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het leven geroepen. Een onderdeel van EFRO is JESSICA (Joined European Support for Sustainable Investment in City Areas), dat zich specifiek richt op stedelijke gebieden. Sinds 2013 is in totaal € 25 miljoen geïnvesteerd in ruim 30 projecten in Rotterdam en Den Haag.

Meer geld, nieuwe projecten

Er worden grote stappen gezet in Nederland op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en het verbeteren van vestigingslocaties. De JESSICA-fondsen spelen hier een belangrijke rol in. De uitbreiding van deze fondsen betekent meer geld voor Nederlandse gemeenten en ondernemers met (duurzame) plannen. Met de uitbreiding van de drie Europese fondsen ligt de focus op twee belangrijke thema’s: de energietransitie en het verbeteren van vestigingslocaties.

Energietransitie

Het Rotterdamse fonds SOFIE gaat zich bij de uitbreiding focussen op het bundelen van de energievraag in de gehele provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld door restwarmte uit het havengebied te koppelen aan de woningen in de regio Rotterdam, van het gas af en aansluiten op warmtenetten. Daarnaast gaat het Energiefonds Den Haag (ED) zich focussen op het verbeteren van het energieaanbod in de gehele provincie Zuid-Holland. Door bijvoorbeeld het financieren van nieuw te ontwikkelen geothermiebronnen en ontsluitingen op restwarmte. Innovatieve projecten, die zonder financiële support niet van de grond komen.

Verbeteren van vestigingslocaties

Naast de energietransitie draagt SOFIE ook bij aan het verbeteren van de vestigingslocaties in Rotterdam-Zuid. Het fonds was al actief in het Rotterdamse Stadshavengebied en wordt nu uitgebreid naar Rotterdam-Zuid. Daarnaast kan SOFIE ook ingezet worden om een impuls te geven aan de herontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Bijvoorbeeld door het financieren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden en voor het opknappen van winkelpanden. Ook het Haagse fonds voor Ruimte en Economie (FRED) wordt ingezet om vestigingslocaties te verbeteren. Het fonds heeft de ambitie vestigingslocaties voor (MKB) ondernemers in Den Haag verder te ontwikkelen. Hierdoor moet het voor ondernemers aantrekkelijk worden zich weer in de binnenstad te vestigen waardoor het ondernemersklimaat verbetert.