Skip to the content

Stappenplan VvE lening SOFIE

Hier vind je meer informatie over de te volgen stappen voor het aanvragen van een ‘’VvE lening SOFIE’ van het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE). Met de lening stimuleren de gemeente Rotterdam en VvE-010 duurzaam woningonderhoud voor kleine (tot en met 7 appartementen) VvE’s in het Stadshavensgebied en Rotterdam-Zuid. 

Het verbeteren van je woning, en daarmee van de hele VvE, doe je stap voor stap en samen. Maar waar begin je en wat moet je niet vergeten? Met dit stappenplan nemen we je stap voor stap mee in het proces om het afsluiten van een ‘VvE Lening SOFIE’ zo makkelijk mogelijk te maken. Belangrijk onderdeel van het stappenplan is de samenwerking met VvE-010.

In dit stappenplan lees je welke 10 stappen je kunt zetten om jullie verduurzamingsdromen te realiseren.

Aanvraagproces VvE lening SOFIE

Er staat een verbouwing gepland, je wilt energie en geld besparen of je wilt iets heel anders met je appartement in de VvE. Je hebt het er eens met buren over. Willen zij het ook? Wellicht hebben zij nog andere ideeën, zoals zonnepanelen plaatsen of de kozijnen laten schilderen. Goede plannen. Plannen die geld kosten.

Moeten we gaan sparen of onze reserves aanspreken? Of is er een alternatief? Die is er zeker. Hoewel je wellicht niet direct denkt aan een lening, is dit dé oplossing om verbeteringen aan je woning direct te laten uitvoeren, waardoor je direct van het resultaat kunt genieten. Maar waar begin je?

De eerste stap is contact leggen met VvE-010. Contact maken met VvE-010 kan door het contactformulier op hun website in te vullen. Zij nemen dan rechtstreeks met jullie contact op.

Zodra jullie in contact zijn met VvE-010, kijken zij of de VvE goed genoeg georganiseerd is om een lening aan te vragen. Ook helpt VvE-010 graag met het beantwoorden van jullie vragen en zet de mogelijkheden voor de VvE op een rij.

VvE-010 is op de hoogte van de voorwaarden van de VvE lening SOFIE, maar weet ook welke andere (lokale) subsidiemogelijkheden er zijn. Ze kunnen daarom samen met jullie kijken naar de beste oplossing van het onderhoudsprobleem en dit gelijk koppelen een duurzame maatregelen. Maak hier vooral gebruik van!

Nadat VvE-010 al jullie vragen heeft beantwoordt en een passend advies heeft gegeven is het tijd om jullie wensen concreet te maken.

Zodra jullie op een rij hebben wat jullie willen aanpakken kunnen er offertes aangevraagd worden. Het is raadzaam om meerdere offertes op te vragen voor de gewenste werkzaamheden zodat je goed kunt vergelijken.

De volgende stap is het opstellen van een meerjarenbegroting (rekenmodel). Heb je hier hulp bij nodig? VvE-010 staat voor jullie klaar.

Uit deze begroting blijkt wat de gewenste werkzaamheden in totaal gaan kosten en wat er nodig is om jullie wensen te kunnen betalen. Is er spaargeld, is er een eenmalige extra bijdrage nodig of is de VvE lening een optie? De begroting is een belangrijk onderdeel van het stappenplan en maakt inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van jullie plannen.

De begroting is compleet en het financiële plaatje is rond. Nu moeten alle leden van de VvE hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit is een officiële stap met een Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierbij moeten jullie stemmen over het uitvoeren van het onderhoud en energiebesparende maatregelen en het al dan niet aanvragen van de ‘VvE lening SOFIE’.

Als de meerderheid positief stemt is er nog een afkoelingstijd van een maand voordat de lening afgesloten kan worden. Bij het kopje Handige Documenten staan een aantal voorbeeldteksten die kunnen helpen met het goed laten verlopen van de ALV.

Gefeliciteerd met de positieve uitslag tijdens de ALV. Jullie hebben gekozen voor een lening om jullie plannen te realiseren.

De volgende stap is het invullen van het aanvraagformulier voor de lening. Dit aanvraagformulier stelt VvE-010 ter beschikking. Benieuwd welke documenten je allemaal nodig hebt voor het indienen van de leningaanvraag? Bekijk de checklist, onder het kopje ‘Handige Documenten’.

Het indienen van de aanvraag doe je als VvE zelf. Dit kan door het aanvraagformulier te mailen naar SVn op het mailadres: VvELeningSOFIE@SVn.nl

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is fondsmanager van SOFIE en behandelt alle leningaanvragen. Als jullie aanvraag binnen is neemt SVn contact met jullie op. Natuurlijk kan VvE-010 of de VvE beheerder (als deze is gemachtigd) jullie helpen als dat nodig is. VvE-010 kent alle in’s en out’s van de lening en weet precies waar je als VvE aan moet voldoen om de lening toegekend te krijgen.

Nu het aanvraagformulier is ingevuld moeten alle andere documenten worden verzameld. VvE-010 helpt als dat nodig is met het verzamelen van de benodigde documenten.

Als SVn alle documenten van de checklist heeft ontvangen beoordelen zij de aanvraag en stellen de offertes op. Het komt soms voor dat we nog aanvullende documenten nodig hebben. Uiteindelijk hebben wij als doel dat we de lening verstrekken op een verantwoorde manier.

Jullie zijn er bijna! Als iedereen nog steeds achter het besluit staat, ondertekenen jullie de twee offertes en sturen deze terug naar SVn.

Waarom twee offertes? Het geld van de VvE lening SOFIE wordt beschikbaar gesteld door Europees geld en dat moet verantwoord worden. Maakt voor jullie niets uit, maar is voor het fonds SOFIE belangrijk.

Als SVn de getekende offertes heeft ontvangen (plus eventuele andere nog openstaande documenten) kijken ze of de aanvraag compleet is.

Zodra de aanvraag compleet is, is het officieel. Gefeliciteerd!

Jullie aanvraag wordt omgezet in een lening. Jullie krijgen een eigen bouwdepot. SVn betaalt de declaraties uit het bouwdepot aan de aannemer/installateur of aan de VvE als de factuur vooraf is betaald en een betaalbewijs wordt meegestuurd. Jullie ontvangen declaratieformulieren waarmee de facturen van de werkzaamheden bij SVn gedeclareerd kunnen worden. Nu kunnen de werkzaamheden echt beginnen!

Succes tijdens de werkzaamheden en geniet van het eindresultaat!

Heb je een vraag?

VvE-010 helpt je graag

010 423 79 79
Ma-vrij: 08.30 - 17.00 uur

Laat je gegevens achter
Een adviseur van VvE-010 neemt contact met op.